Framtidens läkekonst

Forskare och IT-arbetande personal tror att sjukvårdens framtid kommer bli allt mer digital. En mässa vid namn Vitalis, som är en e-hälosmässa, ägde rum i Göteborg, på Svenska Mässan vid Gothia Towers, i slutet av sommaren 2017. Det som är speciellt för just denna mässa är att den visades upp i en form av teater. Åskådarna kunde då se hur ett nytt sjukhus, hur patienter skulle behandlas, hur maskiner skulle kunna operera och fungera där allt är mer digitaliserat. Mässans budskap var att det skulle bli effektivare, enklare och större fokus på patienten. På mässan fanns det ungefär 200 montrar där vissa var mer lockande än andra. Den mest lockande montern som var i princip samlingspunkten på mässan, var där de visade en teater i ett patient- och akutmottagningsrum. De fanns inhyrda statister som spelade vårdpersonal samt patienter, och hela teatern gick ut på att visa företags innovationer och hur de används i skarpa situationer. Göteborg fick äran att visa upp denna typ av mässa, vilket var första gången i Europa då detta upplägg grundar sig i USA och är det enda land som har visat det tidigare. Mässan i Sverige har varit planerad i flera år då styrelsen började jobba på manuset till teatrarna flera år innan mässan ägde rum. Varje teater representerade en eller flera företags tekniska lösningar på hur det skulle kunna vara på ett sjukhus i framtiden. Anne Olscher som var en av de personer som samordnade föreställningen och jobbar för Intelligent Health berättar att varför de valde konceptet med en teater, var för att utbilda kunderna vilket i sin tur leder till att företagen förkortar sin säljningstid. Kunderna som var på mässan var i största del läkare eller personer som arbetade inom sjukvården och kunde tänka sig att ta del av de nya innovationerna.

Patienterna var i fokus

En produkt, eller snarare ett system, som blev omtalad på Vitalis e-hälsomässa i Göteborg var ett journalsystem där man för in provsvar samt medicinering med hjälp av scanning istället för att ha personal som skriver in det manuellt. Det skulle spara både tid, personal och pengar. En statist vid namn Dante Cavallin som spelade patient hade även tillgång till all data om sig själv och sin journal via en iPad, vilket ingick i det systemet. Anne Olscher berättar att det även underlättar för patienterna som slipper fråga läkaren, utan kan kolla de själva. Givetvis kan de behöva hjälp att tolka allt eftersom mycket är på medicinspråk, men mycket förenklas. I iPadsen, som varje patient tilldelas, så kan de även videosamtala med sin läkare. Allt för att patienten ska känna sig så trygg som möjligt och kunna förstå vad som pågår, berättar Anne under en intervju på mässan.

Det finns många olika typer av system som visas upp på mässan som har olika användningsområden på sjukhuset, men i grund och botten går alla system ut på att effektivisera allt på sjukhuset samt att patienten ska vara i fokus. Anne berättar att statistik visar att de flesta sjuksköterskor lägger mestadels sin tid på administration och inte den patientnära vården. I det ovanstående systemet skulle allt det administrativa skötas av scanning koder, vilket skulle göra att sköterskor skulle kunna lägga mer tid på den som behöver hjälp. Anne Oschler berättar även att det skulle minska felmarginalen, eftersom det är vanligare att människor begår misstag än programmerade datorer, och att information alltid finns på en server.

Värmland tar efter system på mässan

Två personer som var extra inspirerade av mässan i Göteborg var Petra Jonaeus och Gunilla Häggstad, där båda två kommer från Landstinget i Värmland. När de besökte montern, fick se skådespelet och fick förklarat för sig alla positiva aspekter med systemet så blev de övertygade om systemet kommer känneteckna vården kommande år i större utsträckning än vad många tror. De två kvinnorna från Värmland var även inspirerade av det nya sättet att demonstrera och den nya typen av mässa. De berättar i en intervju att de personligen tycker mässor i sig är väldigt tråkiga, men just denna mässa med ett nytt upplägg väckte ny motivation. Petra berättar även att hon fick en bättre helheltsförståelse när alla olika system visas upp i en teater, istället för att varje företag skulle stå enskilt i var sin monter.